Navicula antonii (Lange-Bertalot) in Rumrich et al.

Szinoníma: Navicula menisculus var. grunowii Lange-Bertalot

 

A nemzetség jellemzői: a héjak jellemzően csónak alakúak, általában lándzsásan megnyúltak, magányosak, esetleg közös csőszerű kocsonyában élnek, de soha nem kapcsolódnak össze láncokká. Változatos megjelenésűek, de általában megnyúltak, egyenes szakaszokkal, a sejtek vége ugyancsak változatos (lekerekített, kihúzott, fejecskés). Mindkét oldalon rafé fut végig, vagyis birafés a nemzetség. A stráfok általában egy ritkán kétsorosak. Gyakran önálló mozgásra képesek. A rafé középen fut. A sejtek mindhárom tengelyükre szimmetrikusak. A tágabb értelemben vett Navicula nemzetséget az utóbbi években több nemzetségre osztották elsősorban a raféjuk és a váz finomabb szerkezete alapján.

 

A faj jellemző méretei: hossz: 11-30 μm, szélesség: 6-7.5 mm 10.5-15 stráf 10 mm-ben. Kozmopolita, egyike a leggyakoribb kovaalgáknak. Szinte kizárólag eutróf, hipereutróf vizekben tömeges, magas eletrolit koncentráció mellett. Antropogén hatások indikátor fajának tartják.

A Szigetközi bevonatmintákban nem ritka. 2005-ben 45 példányt határoztunk meg, vagyis gyakorisága a 2005-ös monitoring során megszámolt diatómák között 3 ezreléknyi.