Navicula capitata var. hungarica (Gunow) Ross (1947)

szinoníma: Hippodonta hungarica (Grunow) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski 1996

 

A nemzetség jellemzői: a héjak jellemzően csónak alakúak, általában lándzsásan megnyúltak, magányosak, esetleg közös csőszerű kocsonyában élnek, de soha nem kapcsolódnak össze láncokká. Változatos megjelenésűek, de általában megnyúltak, egyenes szakaszokkal, a sejtek vége ugyancsak változatos (lekerekített, kihúzott, fejecskés). Mindkét oldalon rafé fut végig, vagyis birafés a nemzetség. A stráfok általában egy ritkán kétsorosak. Gyakran önálló mozgásra képesek. A rafé középen fut. A sejtek mindhárom tengelyükre szimmetrikusak. A tágabb értelemben vett Navicula nemzetséget az utóbbi években több nemzetségre osztották elsősorban a raféjuk és a váz finomabb szerkezete alapján.

 

A faj jellemző méretei: hossz: 10-30-(47) μm, szélesség: 4-10 mm 8-11 stráf 10 mm-ben. 1996-ban a Hippodonta nemzetségbe sorolták a faja Hippodonta hungarica (Grunow) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski 1996 néven. Magasabb ionkoncentrációjú vizekben gyakori.

 

A Szigetközi bevonatmintákban ritka. 2005-ben 4 példányt határoztunk meg, vagyis gyakorisága a 2005-ös monitoring során megszámolt diatómák között nem éri el az ezreléknyit.