Navicula capitoradiata Germain 1981

 

A nemzetség jellemzői: a héjak jellemzően csónak alakúak, általában lándzsásan megnyúltak, magányosak, esetleg közös csőszerű kocsonyában élnek, de soha nem kapcsolódnak össze láncokká. Változatos megjelenésűek, de általában megnyúltak, egyenes szakaszokkal, a sejtek vége ugyancsak változatos (lekerekített, kihúzott, fejecskés). Mindkét oldalon rafé fut végig, vagyis birafés a nemzetség. A stráfok általában egy ritkán kétsorosak. Gyakran önálló mozgásra képesek. A rafé középen fut. A sejtek mindhárom tengelyükre szimmetrikusak. A tágabb értelemben vett Navicula nemzetséget az utóbbi években több nemzetségre osztották elsősorban a raféjuk és a váz finomabb szerkezete alapján.

 

A faj jellemző méretei: hossz: 24-45 μm, szélesség: 7-10 mm 11-14 stráf 10 mm-ben.

kozmopolita, közönséges, gyakori faj. enyhén sós vizekben, magasabb eletrolitkoncentrációjú vizekben gyakori. Eutróf vizekre jellemző, a szennyeződésekkel szemben ellenálló.

A Szigetközi bevonatmintákban gyakori.

2005-ben 95 példányt határoztunk meg, vagyis gyakorisága a 2005-ös monitoring során megszámolt diatómák között 6 ezreléknyi.