Navicula cryptocephala Kützing

 

A nemzetség jellemzői: a héjak jellemzően csónak alakúak, általában lándzsásan megnyúltak, magányosak, esetleg közös csőszerű kocsonyában élnek, de soha nem kapcsolódnak össze láncokká. Változatos megjelenésűek, de általában megnyúltak, egyenes szakaszokkal, a sejtek vége ugyancsak változatos (lekerekített, kihúzott, fejecskés). Mindkét oldalon rafé fut végig, vagyis birafés a nemzetség. A stráfok általában egy ritkán kétsorosak. Gyakran önálló mozgásra képesek. A rafé középen fut. A sejtek mindhárom tengelyükre szimmetrikusak. A tágabb értelemben vett Navicula nemzetséget az utóbbi években több nemzetségre osztották elsősorban a raféjuk és a váz finomabb szerkezete alapján.

 

A faj jellemző méretei: hossz20-40: μm, szélesség: 5-7 mm, 14-18 stráf 10 mm-ben.

kozmoplita, ez egyik leggyakribb kovaalgaként tartották számon. Az utóbbi években számos, hozzá morfológiailag nagyon közel álló fajt különítettek el, és ezáltal a N. cryptocephala elterjedése kérdésessé vált. Szokatlanul nagy a tűrőképessége, tápanyagban szegény, oligotróf vizekben ugyanúgy megtalálható mint eutrófakban. Savanyú és lúgos vizekből is gyűjthető.

 

A Szigetközi bevonatmintákban gyakori faj. 2005-ben 83 példány határoztunk meg, vagyis gyakorisága a 2005-ös monitoring során megszámolt diatómák között nem éri el a fél ezreléknyit.