Navicula gregaria Donkin (1861)

 

A nemzetség jellemzői: a héjak jellemzően csónak alakúak, általában lándzsásan megnyúltak, magányosak, esetleg közös csőszerű kocsonyában élnek, de soha nem kapcsolódnak össze láncokká. Változatos megjelenésűek, de általában megnyúltak, egyenes szakaszokkal, a sejtek vége ugyancsak változatos (lekerekített, kihúzott, fejecskés). Mindkét oldalon rafé fut végig, vagyis birafés a nemzetség. A stráfok általában egy ritkán kétsorosak. Gyakran önálló mozgásra képesek. A rafé középen fut. A sejtek mindhárom tengelyükre szimmetrikusak. A tágabb értelemben vett Navicula nemzetséget az utóbbi években több nemzetségre osztották elsősorban a raféjuk és a váz finomabb szerkezete alapján.

 

A faj jellemző méretei: hossz: (13)-18-34-(42) μm, szélesség: (5)-6-7-(10) mm (13)-15-16-(22) stráf 10 mm-ben. A fajra jellemző, hogy két színtestje van, amelyek egymással egymással szemben, átlósan helyezkednek el, a váz oldalához símulva. A kovaváz és a színtestek szimmetriatengelye szöget zár be egymással. A kovavázra jellemző, hogy a stráfok többé-kevésbé párhuzamosan futnak, de a sejtvégeken határozottan a sugarasan rendeződnek.

A Szigetközi bevonatmintákban nem ritka, 2005-ben 17 példányt határoztunk meg, vagyis gyakorisága a 2005-ös monitoring során megszámolt diatómák között nem éri el az ezreléknyit.