Navicula jakovljevicii Hustedt

 

A nemzetség jellemzői: a héjak jellemzően csónak alakúak, általában lándzsásan megnyúltak, magányosak, esetleg közös csőszerű kocsonyában élnek, de soha nem kapcsolódnak össze láncokká. Változatos megjelenésűek, de általában megnyúltak, egyenes szakaszokkal, a sejtek vége ugyancsak változatos (lekerekített, kihúzott, fejecskés). Mindkét oldalon rafé fut végig, vagyis birafés a nemzetség. A stráfok általában egy ritkán kétsorosak. Gyakran önálló mozgásra képesek. A rafé középen fut. A sejtek mindhárom tengelyükre szimmetrikusak. A tágabb értelemben vett Navicula nemzetséget az utóbbi években több nemzetségre osztották elsősorban a raféjuk és a váz finomabb szerkezete alapján.

 

A faj jellemző méretei: hossz: 26-85 μm, szélesség: ? (a határozóban hibás adat szerepel) mm 14-17 stráf 10 mm-ben. Rendszertani besorolása bizonytalan, akár önálló nemzetség felállítása is lehetséges. Elsősorban dél, dél-kelet európai adatai ismertek, de Közép-Európából is közölték. Meszes vizekre jellemző, oligo- és eutróf vizekben is megralálható.

A Szigetközi bevonatmintákban ritka. 2005-ben 4 példányt találtunk. Eddig csak az Ásványrárói holtágban bizonyított a jelentéte. Gyakorisága a 2005-ös monitoring során megszámolt diatómák között nem éri el az ezreléknyit.