Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg (1838)

 

A nemzetség jellemzői: a héjak jellemzően csónak alakúak, általában lándzsásan megnyúltak, magányosak, esetleg közös csőszerű kocsonyában élnek, de soha nem kapcsolódnak össze láncokká. Változatos megjelenésűek, de általában megnyúltak, egyenes szakaszokkal, a sejtek vége ugyancsak változatos (lekerekített, kihúzott, fejecskés). Mindkét oldalon rafé fut végig, vagyis birafés a nemzetség. A stráfok általában egy ritkán kétsorosak. Gyakran önálló mozgásra képesek. A rafé középen fut. A sejtek mindhárom tengelyükre szimmetrikusak. A tágabb értelemben vett Navicula nemzetséget az utóbbi években több nemzetségre osztották elsősorban a raféjuk és a váz finomabb szerkezete alapján.

 

A faj jellemző méretei: hossz: 28-70 μm, szélesség: (8)-9-12 mm 10-13 stráf 10 mm-ben. A vázak íveltek, megnyúltak, a sejtvégek legfeljebb nagyon enyhén megnyúltak. A stráfok, íveltek, radiálisan helyezkednek el, a fejtvégek felé irányuk megváltozik, konvergenssé (egymás felé közelítővé) válnak. A központi area nagy, könnyen felismerhető, jellegzetes. Szennyezésekkel szemben ? nehézfémekkel szemben is ? ellenálló.

A Szigetközi bevonatmintákban gyakori. 2005-ben 217 példányt határoztunk meg, vagyis gyakorisága a 2005-ös monitoring során megszámolt diatómák között 1,3 százalék.