Navicula oblonga (Kützing) Kützing (1844)

 

A nemzetség jellemzői: a héjak jellemzően csónak alakúak, általában lándzsásan megnyúltak, magányosak, esetleg közös csőszerű kocsonyában élnek, de soha nem kapcsolódnak össze láncokká. Változatos megjelenésűek, de általában megnyúltak, egyenes szakaszokkal, a sejtek vége ugyancsak változatos (lekerekített, kihúzott, fejecskés). Mindkét oldalon rafé fut végig, vagyis birafés a nemzetség. A stráfok általában egy ritkán kétsorosak. Gyakran önálló mozgásra képesek. A rafé középen fut. A sejtek mindhárom tengelyükre szimmetrikusak. A tágabb értelemben vett Navicula nemzetséget az utóbbi években több nemzetségre osztották elsősorban a raféjuk és a váz finomabb szerkezete alapján.

 

A faj jellemző méretei: hossz: (70)-90-130-(160) μm, szélesség: 15-18-(19) mm 6-7 stráf 10 mm-ben. Egyenes vázak, esetleg a középső részen némileg kiöblösödik, a sejtvégek szélesen lekerekítettek. A stráfok sugarasan rendeződnek, irányuk a sejtvéken megfordul. Fénymikroszkópban is jól felismerhető, hogy a stráfok egyenes ki vonalakból állnak. A központi rész köralakú, itt a raféágak végének kiöblösédése is jól megfigyelhető. A sejtvégeken a raféágak egyirányba görbülnek.

Szennyezésekkel szembeni tűrőképességéről az irodalmi adatok ellentmondóak.

 

A Szigetközi bevonatmintákban nagyon ritka. 2005-ben egy példányt találtunk.