Navicula pupula Kützing 1844

szinoníma: Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowsky (1902)

 

A nemzetség jellemzői: a héjak jellemzően csónak alakúak, általában lándzsásan megnyúltak, magányosak, esetleg közös csőszerű kocsonyában élnek, de soha nem kapcsolódnak össze láncokká. Változatos megjelenésűek, de általában megnyúltak, egyenes szakaszokkal, a sejtek vége ugyancsak változatos (lekerekített, kihúzott, fejecskés). Mindkét oldalon rafé fut végig, vagyis birafés a nemzetség. A stráfok általában egy ritkán kétsorosak. Gyakran önálló mozgásra képesek. A rafé középen fut. A sejtek mindhárom tengelyükre szimmetrikusak. A tágabb értelemben vett Navicula nemzetséget az utóbbi években több nemzetségre osztották elsősorban a raféjuk és a váz finomabb szerkezete alapján.

 

A faj jellemző méretei: hossz: (10)-15-40-(60) μm, szélesség: (5)-7-10-(12) mm (16)-18-26-(28) stráf 10 mm-ben. Az újabb rendszerek nem a Navicula nemzetséghez, hanem a Sellaphora nemzetségbe sorolja ezt a fajt Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowsky (1902) név alatt. Egyike a legalaposabban tanulmányozott fajoknak.

Iszapos felületeken jellemző az előfordulása. Szerves szennyezésekkel szemben nem től érzékeny, azokat jól tűri.

A Szigetközi bevonatmintákban nagyon ritka. 2005-ben 3 példányt határoztunk meg, vagyis gyakorisága a 2005-ös monitoring során megszámolt diatómák között nem éri el az ezreléknyit.