Navicula tripunctata (O.F. Müller) Bory (1822)

 

A nemzetség jellemzői: a héjak jellemzően csónak alakúak, általában lándzsásan megnyúltak, magányosak, esetleg közös csőszerű kocsonyában élnek, de soha nem kapcsolódnak össze láncokká. Változatos megjelenésűek, de általában megnyúltak, egyenes szakaszokkal, a sejtek vége ugyancsak változatos (lekerekített, kihúzott, fejecskés). Mindkét oldalon rafé fut végig, vagyis birafés a nemzetség. A stráfok általában egy ritkán kétsorosak. Gyakran önálló mozgásra képesek. A rafé középen fut. A sejtek mindhárom tengelyükre szimmetrikusak. A tágabb értelemben vett Navicula nemzetséget az utóbbi években több nemzetségre osztották elsősorban a raféjuk és a váz finomabb szerkezete alapján.

 

A faj jellemző méretei: hossz: 30-70 μm, szélesség: 6-10 mm, 10-11 stráf 10 mm-ben.

Közönséges, gyakori faj. Több sejt élhet együtt egy közös kocsonyás burokban, de magányosan élő sejtek is vannak. Eutróf vizek indikátor faja magas elektrolit tartalommal.

A Szigetközi bevonatmintákban gyakori. 2005-ben 301 példányt határoztunk meg, vagyis gyakorisága a 2005-ös monitoring során megszámolt diatómák között 1,8