Navicula trivialis Lange-Bertalot (1980)

 

A nemzetség jellemzői: a héjak jellemzően csónak alakúak, általában lándzsásan megnyúltak, magányosak, esetleg közös csőszerű kocsonyában élnek, de soha nem kapcsolódnak össze láncokká. Változatos megjelenésűek, de általában megnyúltak, egyenes szakaszokkal, a sejtek vége ugyancsak változatos (lekerekített, kihúzott, fejecskés). Mindkét oldalon rafé fut végig, vagyis birafés a nemzetség. A stráfok általában egy ritkán kétsorosak. Gyakran önálló mozgásra képesek. A rafé középen fut. A sejtek mindhárom tengelyükre szimmetrikusak. A tágabb értelemben vett Navicula nemzetséget az utóbbi években több nemzetségre osztották elsősorban a raféjuk és a váz finomabb szerkezete alapján.

 

A faj jellemző méretei: hossz: 25-65 μm, szélesség: 8-12,5 mm, 11-13 stráf 10 mm-ben. A sejtek lándzsásak, nagyon enyhén kihúzott végekkel. A stráfok sugárirányúak, a központi rész négyzetes alakú. Eutróf vizekben gyakori, nagyon jól tűri a szennyezéseket, a nehéz fémek jelenlétét is. Magányosan élő, aktívan mozgó kovaalgák.

 

A Szigetközi bevonatmintákban ritka. 2005-ben 13 példányt határoztunk meg, vagyis gyakorisága a 2005-ös monitoring során megszámolt diatómák között nem éri el az ezreléknyit.