X. Tábla: Öntési Duna 2005.07.24.

 

 1. Navicula tripunctata
 2. Diatoma ehrenbergii
 3. Gyrosigma scalproides
 4. Epithemia sorex
 5. Hantzschia amphyoxis
 6. Nitzschia dissipata
 7. Fragilaria brevistriata
 8. Nitzschia sinuata var. tabellaria
 9. Nitzschia levidensis
 10. Navicula sp.
 11. Fragilaria construens
 12. Hippodonta (Navicula) capitata var. hungarica
 13. Fragilaria capucina var. vaucheriae
 14. Cocconeis placentula
 15. Surirella brebissonii
 16. Diploneis oblongella
 17. Nitzschia cf. linearis